شناسی ,جامعه شناسی

جامعه شناسی تاریخی اسلام: بازخوانی موردی رخداد رحلت محمد ص پیامبراسلام

(بازخوانی سخنرانی{"حج" دکترعلی شریعتی} : مقاله شفاهی"مرگ پیامبر" :درمدینه منوره؛سال 1350 هجری شمسی)

*اشاره مقدماتی

پرداختن به  اسلام(دین ) ومسلمانی(فرهنگ وتمدن)ازمنظرهای علم انسانی اجتماعی (تاریخ وجغرافیا،انسان شناسی و روانشناسی اجتماعی و بالاخص جامعه شناسی ) مایه توصیف فربه و فهم عمیق ازتکوین و توسعه و تعمیق اسلام  و مسلمانی خواهد بود.مع الاسف ازاین حیث ما هم چنان نیازمند ادبیات غنی هستیم. اما بخشی ازمواد خام و نسبتا پرداخت شده برای تقویت غنای این ادبیات هم درمتن منابع حوزوی سنتی ما موجود است و هم از دل منابع  دانشگاهی مدرن ما قابل استخراج و استنباط و استنتاج است .

منبع اصلی مطلب : برای دانشجویانم
برچسب ها : شناسی ,جامعه شناسی
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت : بحثی برای کلاس