فلسفه ,علوم اجتماعی

بحث کلاسی فلسفه علوم اجتماعی

(‌"علم" و "غیرعلم " ازمنظر"فلسفه علم")

(‌دانشگاه تهران- دانشکده علوم اجتماعی :جلسات 27 مهر،4 و 18 آبان 1394 )

"حکمت"  wisdom و "متافیزیک " metaphysic

اشاره

در فلسفه علم ،‌ پرداختن به مساله مهم تمایز"علم" از"غیرعلم" non-science  دیده می شود . در این مورد در ادبیات "فلسفه علم"(‌به نمونه به این منابع فارسی شده نگاه شود :اوکاشا1387 ؛‌چالمرز1389 ؛‌ پاپینیو1391 ؛ روزنبرگ 1384؛ لیدمان1390؛ گیلیس 1381 ؛ سروش 1388 ؛ کاپالدی 1377) عمدتا بحث بر سر بزرگداشت مقام شامخ  "علم"  است که آن را از هر نوع شناخت و آگاهی و دانشی که  منطبق با  منطق معرفت شناختی علم نیست  ، ومی توان آن ها را "غیر علم " نامید، مجزا می سازد .در این میان البته باید بین سه مقوله تفاوت ماهوی قاِئل شد ، بین علم با :

منبع اصلی مطلب : برای دانشجویانم
برچسب ها : فلسفه ,علوم اجتماعی
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت : بحث کلاسی