شناسی ,اجتماعی ,فلسفه ,علوم ,فلسفه علوم ,برای کلاس

ملاحظاتی درباره " فلسفه علم اجتماعی تجربی "

( مباحثی برای کلاس فلسفه علوم اجتماعی،دانشگاه تهران،دانشکده علوم اجتماعی، 29  آبان 1394)

اشاره

بخش اعظم مباحث جاری در فلسفه علوم اجتماعی ( نسخه کلاسیک ) معطوف شده است به مناقشه بر سرماهیت وشان  و مقام  وکاربست تجربه گرایی ( ناتورالیزم ،آمپیریزم و پوزیتویزم) و واقع گرایی ( رئالیزم ) درعلوم اجتماعی (:جامعه شناسی ، انسان شناسی ، روان شناسی اجتماعی ، جمعیت شناسی ، تاریخ ، اقتصاد ، علم سیاست و حقوق) .

منبع اصلی مطلب : برای دانشجویانم
برچسب ها : شناسی ,اجتماعی ,فلسفه ,علوم ,فلسفه علوم ,برای کلاس
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت : بحثی برای کلاس