متون ,جامعه شناسی

"صوربنیانی حیات دینی" (‌دورکیم 1912 ) را"چگونه خوانش کنیم "؟

(‌بحث کلاس جامعه شناسی دین :دانشگاه آزاد تهران مرکزی، گروه جامعه شناسی ،‌مقطع دکترا،‌جلسه 18 آبان 1394 )‌

اشاره

بحث ازخوانش  reading(‌قرائت) متون تخصصی،‌که با خواندن معمولی متون عمومی(‌ادبی،‌علمی  تخیلی،‌تاریخی،رمان،‌شعرو...)‌بسی متفاوت است،‌نه تنها ازحیث تئوریک(‌که دراین جا مدنظرما نیست) بلکه ازحیث کاربردی(‌که دراین جا مدنظرما است)حائز اهمیت است.این امرخصوصا برای فهم متون تخصصی text books علم اجتماعی  و مولف متن author بسیارضروری است ،‌به چند دلیل :

منبع اصلی مطلب : برای دانشجویانم
برچسب ها : متون ,جامعه شناسی
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت : یادداشت کلاسی