شناسی ,جامعه ,حیات دینی ,صوربنیانی حیات ,جامعه شناسی

یادداشت جامعه شناسی دین

نسبت"علم و دین"ازمنظر دورکیم [بخش اول]

( به روایت"صوربنیانی حیات دینی"1393 )

( دانشگاه آزاد تهران مرکزی،گروه جامعه شناسی،14 آبان 1394 )   

اشاره

در صوربنیانی حیات دینی(1912)[فارسی شده1383و1393،ترجمه باقرپرهام،تهران،نشرمرکز] دورکیم در"نتیجه گیری"کتاب(صص575-620 ) به تفصیل یکی ازنظریه های معروف اش را مطرح میکند که اکنون درجامعه شناسی های دین،شناخت،علم مورد توجه است.نظربه اهمیت مفاد این نظریه ازمنظرجامعه شناسی دین ما به طورمختصرآن را درقالب چند "عنوان – تز" مرتب نموده ایم، و سپس عین نظردورکیم را ذیل هرفقره نیز آورده ایم . امید این که دانشجویان کلاسهای جامعه شناسی دین وسایرعلاقمندان ومخاطبان مرتبط ، تفصیل آن ها را درمتن اصلی مطالعه نمایند.

منبع اصلی مطلب : برای دانشجویانم
برچسب ها : شناسی ,جامعه ,حیات دینی ,صوربنیانی حیات ,جامعه شناسی
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت : یادداشت کلاسی