شناسی ,جامعه ,دینی ,جامعه شناسی ,سارا شریعتی ,حیات دینی ,صورابتدایی حیات ,احساس مذهبی ,احساس مذهبی درعصرحاضر

"احساس مذهبی درعصرحاضر" (دورکیم ،1914 )

( دانشگاه آزاد تهران مرکزی، گروه جامعه شناسی:12 آبان 1394 )

اشاره

امیل دورکیم به موازات تالیف اثرسترگ خویش درحوزه دین شناسی اجتماعی("صورابتدایی حیات دینی"1912) به دعوت " اتحادیه آزاداندیشان  و مومنان آزاده فرانسه" درسال 1914 میلادی سخن رانی مهم ومعنوی گرا را به مناسبت بررسی کتاب " صورابتدایی حیات دینی" ایراد می کند تحت عنوان:احساس مذهبی درعصرحاضر.با توجه به اهمیت زیاد اینمتن هم برای فهم ماهیت اجتماعی معنوی دین درعصر مدرن و هم شناخت دقیق وعمیق جامعه شناسی دین دورکیمی، من از طریق هنر- فن "بازخوانی" تلاش کرده ام تا تزهای کلیدی آن را استخراج و مرتب کنم.امیدوارم که دانشجویان کلاسهای جامعه شناسی دین ضمن تامل عمیق  در این تزها،دوباره متن به زیبایی فارسی شده این سخنرانی(توسط دکتر سارا شریعتی مزینانی)را به دقت وبارها وبارها بخوانند!(نک به کتاب:هانری دروش 1386 ،جامعه شناسی درمواجهه با دین،ترجمه وتالیف سارا شریعتی مزینانی، تهران، نشر کوچک، صص 150- 160 ) .

منبع اصلی مطلب : برای دانشجویانم
برچسب ها : شناسی ,جامعه ,دینی ,جامعه شناسی ,سارا شریعتی ,حیات دینی ,صورابتدایی حیات ,احساس مذهبی ,احساس مذهبی درعصرحاضر
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت : بحث جامعه شناسی دینی